กติการ่วมสนุก BeNice Effect Challenge

1. ผู้ร่วมสนุกต้องกด Like เป็นแฟนเพจ BeNice Thailand
2. ผู้ร่วมสนุกต้องโพสต์คลิปการเต้นเพลง BeNice Effect ลงใน facebook หรือ Instagram ของตัวเอง พร้อมเปิดเป็นสาธารณะ(Public) และ Tag เพื่อนลงในแคปชั่น เพื่อเป็นการ Challenge ให้มาเต้นตามอีก 3 คน ต้องไม่ลืมติดแฮชแทค #BeNiceEffect
3. ผู้ร่วมสนุกเต้นเพลง BeNice Effect ในสไตล์ของตัวเอง ดาวโหลดเพลงที่นี่ แต่ต้องเต้นท่าบังคับจาก BeNice 3 ท่า ให้ตรงตามจังหวะดนตรีที่กำหนดไว้ ดูท่าที่นี่ https://www.benicethailand.com/how-to-dance/
4. ใส่แคปชั่นสุดพีค ให้กับคลิปของคุณ เพื่อเรียกคะแนนจากคณะกรรมการ

เงื่อนไขการตัดสิน
– ตัดสินให้รางวัลจากผู้ที่ทำตามกติกาอย่างครบถ้วน คือ กดไลค์ BeNice Thailand, ถ่ายคลิปเต้นเพลง BeNice Effect ในสไตล์ของตัวเอง และมีท่าบังคับ 3 ท่า, Tag เพื่อน 3 คนในแคปชั่น, ติดแฮชแทค #BeNiceEffect เปิดโพสต์เป็นสาธารณะ
– ตัดสินให้รางวัลมี 2 ส่วน คือ จากคลิปเต้นที่มีท่าบังคับครบถ้วน และครีเอทท่าเต้นเพิ่มเติมได้ออกมาสวยงาม ถูกใจกรรมการมากที่สุด
– การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด กรรมการขอตัดสิทธิ์การพิจารณาคำบรรยาย หรือ ท่าเต้น ที่มีเนื้อหาไม่สุภาพ ไม่เหมาะสม หรือผิดกฎหมาย ในทุกกรณี ระยะเวลาร่วมสนุก เริ่มตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 – 15 กรกฎาคม 2561 โดยคลิปของคุณจะต้องถูกโพสต์ไม่เกินเที่ยงคืนของวันที่ 15 กรกฎาคม 2561 หากเกินจากนั้น ถือว่าไม่นับรวมมาตัดสินในกิจกรรมการประกาศรายชื่อผู้โชคดี ประกาศผลรายชื่อผู้โชคดีผ่านทางหน้า facebook BeNice Thailand และ www.benicethailand.com ในวันที่ 21 กรกฏาคม 2561 เวลา 17.00 น.

ของรางวัล

รางวัลที่ 1

บัตรร่วมงาน It’s The Ship งานเทศกาลดนตรี EDM บนเรือสำราญที่ทั้งมันส์
และพีคสุดๆ ที่ประเทศสิงคโปร์ จำนวน 1 รางวัล (2 ที่นั่ง)
ห้องพักรูปแบบ Balcony Upper Deck cabin room for 2 people 4 วัน 3 คืน
มูลค่ารางวัลรวมบริการทุกอย่างบนเรือฯ (ยกเว้นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
และบริการอื่นๆนอกเหนือข้อกำหนด) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ข้อกำหนดการใช้บริการบนเรือฯ ได้ที่ www.facebook.com/BeNiceThailand/Inbox/

ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับกรุงเทพฯ – สิงคโปร์ (เดินทางไป – กลับ
โดยสายการบินไทย Thai Airways ชั้น Economy)
เดินทางวันที่ 4 พฤศจิกายน 2561 – 7 พฤศจิกายน 2561
(เวลาเดินทางตามที่บริษัทกำหนด)

มูลค่ารวม 120,000 บาท
มูลค่าของรางวัลไม่รวมค่าใช้จ่ายส่วนตัว, passport,
ค่าเดินทางที่ไม่เกี่ยวข้องกับของรางวัล

รางวัลที่ 2

โทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ล่าสุด Huawei P20 Pro
มูลค่า 27,990 บาท จำนวน 4 รางวัล
ตัวเครื่องสีดำ
หน่วยความจำ 128 GB
มูลค่ารวมกว่า 111,960 บาท

รางวัลที่ 3

บัตรกำนัล Starbuck card มูลค่ารวมเงินในบัตร 1,000 บาท
จำนวน 40 รางวัล

มูลค่ากว่า 40,000 บาท
รวมจัดส่ง
มูลค่ารางวัล 42,000 บาท

– ผู้โชคดี 1 ท่าน (ชื่อ-นามสกุล) มีสิทธิ์รับรางวัลได้เพียงรางวัลเดียว และในกรณีที่บริษัททำการตรวจสอบข้อมูลของผู้โชคดี แล้วพบว่า ชื่อ-นามสกุล หรือเบอร์โทรศัพท์ อย่างหนึ่งอย่างใดตรงกับข้อมูลของผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลอื่นๆของกิจกรรมนี้ไปแล้ว จะไม่สามารถได้รับรางวัลซ้ำซ้อนได้อีก
– ผู้ที่ทำตามเงื่อนไขและกติกาเท่านั้นถึงจะมีสิทธิ์ได้รับของรางวัล โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้ทราบและยอมรับกติกาและเงื่อนไขต่างๆ ของบริษัทเป็นอย่างดี ก่อนเข้าร่วมกิจกรรมของรางวัลครั้งนี้
– ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรับรองว่าตนเองเป็นเจ้าของคลิป คำบรรยาย และจะต้องไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น หากมีการร้องเรียนเกี่ยวกับการละเมิดในทรัพย์สินทางปัญญา เกี่ยวกับการร่วมกิจกรรม ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว
– รางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทดแทนเป็นเงินสดได้ และไม่สามารถโอนสิทธิ์การรับรางวัลให้ผู้อื่นได้
– บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ชื่อ ภาพ เสียง วิดีโอ และข้อมูลอื่นใดของผู้เข้าแข่งขันในการประชาสัมพันธ์ต่อสาธารณะได้ ไม่จำกัดรูปแบบสื่อและระยะเวลา โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนใดๆ และไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
– หากบริษัทฯ ตรวจพบว่ามีการทุจริตเกิดขึ้น หรือผู้ร่วมกิจกรรมไม่ปฏิบัติตามกติกาของกิจกรรมไม่ว่าในกรณีใดๆ บริษัทฯ จะตัดสิทธิ์การเข้าร่วมกิจกรรมหรือรับของรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
– บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข กติกา หรือของรางวัล โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
– กรณีมีข้อพิพาทเกิดขึ้น ให้ถือคำตัดสินของคณะกรรมการจาก BeNice ถือเป็นที่สิ้นสุด

การรับรางวัล
ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล ต้องส่งข้อความรายงานตัวทาง Inbox ของ Facebook fanpage BeNice Thailand ตามรายละเอียดดังนี้

• รายงานตัวจากกิจกรรม “BeNice Effect Challenge”
• ลำดับที่ได้รับรางวัล
• ชื่อ สกุล ตามบัตรประชาชน, เบอร์โทรศัพท์ และที่อยู่ในการจัดส่ง พร้อมสำเนาบัตรประชาชน
• กรุณารายงานตัวภายในเวลา 18.00 น. ของวันที่ 28 กรกฎาคม 2561 มิเช่นนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์
• หากระบุข้อมูลไม่ครบถ้วนขอสงวนสิทธิ์ในการแจกรางวัล
– ทางบริษัทจะจัดส่งรางวัล ภายใน 15 วันทำการ นับจากวันที่ 28 กรกฎาคม 2561 ซึ่งหากการจัดส่งถูกตีกลับ หรือ ไม่มีผู้รับ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลให้ผู้โชคดีสำรองถัดไป
– บริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ เกี่ยวกับคุณภาพของรางวัล และความสูญหาย หรือเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับของรางวัล ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด ไม่จำกัดเพียงความสูญหายและเสียหายจากการขนส่งหรือส่งมอบของรางวัลเท่านั้น